Всички права  са запазени от фирмата организатор на изложението - Несебър Експо
За съдържанието на материалите представени в сайта носят отговорност фирмите участници.
ТЪРСЕНЕ  НА  ФИРМИ УЧАСТНИЦИ ПО ДЕЙНОСТИ
КАТАЛОГ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФИРМИ СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ХОТЕЛИ,  РЕСТОРАНТИ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ
НАЧАЛО
КАТАЛОГ PDF
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ